Şikayetiniz ile ilgili uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Kredi Kartı Aidatı İptal Talebi

ÇÖZÜLDÜ

Garanti BBVA bankasından almış olduğum bonus kredi kartımdan her yıl alınan yıllık aidatı yine her yıl bonus olarak kartıma yüklüyorlardı, bu yıl alınan 207 TL nin 45 TL sini kartıma bonus olarak yüklemeyi önerdiler. İtiraz ettim ancak yapacak birşey yok dediler. Eğer kanuni bir kesinti ise nasıl olurda bir kısmını iade edebiliyorlar. Bende kartımı iptal ettim. Bu bedelin tarafıma iade edilmesini rica ediyorum. Yapmam gerekenleri bildirmenizi rica ederim. İyi çalışmalar dilerim. Mehmet Evim (GSM: 05355701128)


                          Uzman10264

Müşteri hizmetleri ile hiç muhatap olmayın. Bankanın bize ulaşın kısmından aşağıda örnek olarak belirttiğim dilekçeyi mail atarak, mevcut kartınızın aidatsız kart ile değiştirilmesini talep edin. Ayrıca Kartı kapattığınızda kesilen ücreti de iade etmek zorundalardır. Her ne kadar banka etmeyeceğini beyan etse de bu hukuksuz bir durumdur. Çünkü kart ücreti, kartın ilk kullanımıyla tahsil edilen ve müteakip bir yılı bir kapsayan bir ücrettir. Tüketici kartı kapattığında, almadığı/alamadığı bir hizmetin parasını da iade alması gerekir. Ayrıca hareketsiz kalan/kullanılmayan bir karttan da ücret alınamaz. İlgili yönetmelik maddeleri ve bankaya sunulacak yazı örneği ektedir. ÖRNEK DİLEKÇE: Bankanızda nezdinde bulunan ……….kredi kartıma ……. Tarihinde “Yıllık Kart/Üyelik Ücreti” adı altında …… TL ücret yansıtılmış ve ……….. ayı ekstremde yer almıştır. “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; mevcut kredi kartımın kapatılarak, yerine aidatsız özellikte bir kredi kartı tahsil edilmesini talep etmekteyim. Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 11. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca; kart ücreti peşin alınan ve yansımasını takip eden bir yıl için geçerli bir ücret olduğundan, mevcut kartım kapatıldığında, kesilen bu ücretin de tarafıma iadesini, aksi taktirde konuyu BDDK’ya ileteceğimi bildirir iyi çalışmalar dilerim.


                          
                          
                          Mehmet

Kararın Gerekçesi ve Hukuki Dayanak: 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “sözleşme şartları” başlıklı 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında, “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeni ile sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.” hükmü yer almakta ve aynı Kanun’un “sözleşme değişiklikleri” başlıklı 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kart hamiline bildirilmesi gerektiği, bu değişikliklerin bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği ve bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede oluşan değişikliklerin kabul edildiği hükmü yer almaktadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi uyarınca da, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kart hamiline hesap özeti ile en az on iki punto harfler kullanılarak bildirileceği, bu değişikliklerin bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği, bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde, sözleşmede oluşan değişikliklerin kabul edildiği hükmü yer almaktadır.


                          
                          
                          Mehmet

Ayrıca; 3 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Ücretlerin değiştirilmesi başlıklı 7/1. maddesinde; “Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, 10 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve 7 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlükte olan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Ücretlerin değiştirilmesi başlıklı 7/1. Maddesinde yer alan; “Bu Yönetmelikteki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak kuruluşların internet sitesinde ilan edilir.” Hükmü ile değiştirilmiştir.


                          
                          
                          Mehmet

ncelenen ve Tartışılan Teknik ve Hukuki Konuların Özeti ile Delil ve Açıklamaların Değerlendirilmesi: Tarafların Heyete sundukları tüm belge ve dokümanlar değerlendirildiğinde; üyelik aidatına ilişkin bilgiye Banka ile Başvuru Sahibi arasında akdedilmiş olunan sözleşmede yer verildiği, kredi kartına borç yansıtılan 207,50-TL üyelik aidatına ilişkin olarak, 8 Ocak 2021 hesap kesim tarihli ekstre ile üyelik aidatının güncellendiğine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun ancak dönem sonunda yapıldığı ve ilgili ücret döneminde kartın açık statüde olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte; yıllık olarak tahsil edilen kredi kartı aidatlarına ilişkin ücret değişikliklerinin ilgili dönem başlamadan kart sahibine bildirilmesi gerektiği, Şubat/2020-Şubat/2021 dönemine ilişkin olduğu belirtilen ücret artışının ücret dönemi sonunda bildirilmesi nedeniyle 2020 yılında alınan 185-TL üzerinde tahsil edilen 22,50-TL’nin iade edilmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Banka tarafından karta 22,50-TL iadenin yapıldığı anlaşıldığından talebin reddi gerektiği kanaatine varılmıştır. Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle talebin reddine karar verilmiştir.


                          
                          
                          Mehmet

4 Numaralı Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Kararı Başvurunun Özeti: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. müşterisi Mehmet Evim’in, kredi kartından 7 Şubat 2021 tarihinde alınan 207,50-TL yıllık üyelik bedelinin iadesi talebi hakkında 15 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan başvurusu, başvurunun özetini oluşturmaktadır.


                          
                          
                          Mehmet

Savunmanın Özeti: Banka tarafından Hakem Heyetine verilen yanıtta; “Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’nin 11. Maddesinin “Faiz, Ücret Ve Vergiler İle Diğer Fer’ileri” başlığı altında “Yıllık kart ücreti 15 YTL ( on beş Yeni Türk Lirası) ile 100 YTL ( Yüz Yeni Türk Lirası) arasında olup kart sınıfına göre belirlenir. Kartların verildiği yılı izleyen her yıl asıl ve ek kart sayısına göre alınır.” bilgilendirmesi yer almaktadır. Yapılan inceleme sonucuna ait bilgiler aşağıda yer almaktadır: Yapılan ücret bilgilendirmesi ve 2020 yılında alınan kart ücreti dikkate alınarak müşteri memnuniyeti kapsamında 22,50 TL kısmi ücret iadesi yapılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle yıllık kart ücretine ilişkin başvurunun reddine karar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz ederiz.” açıklamalarına yer verilmiştir.


                          
                          
                          Mehmet

Garanti Bankasından gelen cevap aşağıdaki gibidir; Mesaj Referans Numarası: 78691592 Sayın Mehmet Evim, Yıllık üyelik ücreti ile ilgili mesajınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Detaylı bilgi verebilmek için Bankamızda kayıtlı telefon numaralarınızdan sizi aradık ancak ulaşamadık. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizi her durumda şeffaf ve açık bir yaklaşımla bilgilendirmek en önemli görevlerimiz arasında yer alır. Türkiye Bankalar Birliğinin 5 Şubat 2007 tarihli Kredi Kartı Üyelik Aidatına İlişkin Yasal Düzenlemeler isimli Kamuoyu Duyurusu, kredi kartı yıllık üyelik ücretini şu şekilde tanımlar: "Kredi kartı üyelik aidatı, kartın talebi ile başlayıp kullanım süresi boyunca devam eden ve banka tarafından karşılanan operasyonel faaliyetler ve çeşitli hizmetlerin bedeli olarak kart hamiline yansıtılan üyelik bedelidir. Yasal düzenlemeler kapsamında, bankaların operasyonel maliyetlerini kart talebinde bulunan müşteriye yansıtmasında hukuki bir sakınca bulunmamaktadır." Ekstrenizde gördüğünüz 207,50 TL’lik yıllık üyelik ücreti, sunulan hizmetlerden faydalanılan geçmiş 12 aylık döneme aittir. Bu nedenle, kartınızın üyelik ücretinin iade edilemediğini belirtmek isteriz. Talebinize istinaden, kazandığınız bonuslarla üyelik ücretinden daha fazla kazanç elde edebileceğiniz 5549 60** **** 8019 numaralı Bonus Platinum kartınızın kapama işlemlerini 12 Şubat 2021 tarihinde başlattık. Kartınızın iptal talebini aldığımız için üzgünüz. Bu tarihten 7 gün sonra kartınızın kapatılacağını belirtmek isteriz. Eğer bu süre içinde fikrinizi değiştirirseniz, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ni (444 0 333) arayabilirsiniz. Memnuniyetle kartınızı tekrar açıp milyonlarca Bonuslu gibi kazançlı alışveriş sağlayan ailemize yeniden dahil olmanızı çok isteriz. Kartınızın kapama işleminin gerçekleşeceği 7. günden sonra kartınızdan işlem yapılamayacak. Herhangi bir aksaklık yaşamamanız için, kartınıza tanımlı otomatik ve düzenli ödemeleriniz varsa, başka bir kartınıza veya hesabınıza tanımlatabilirsiniz. Kullanıma kapatılacak olan kartınızın, mevcut harcamalarını rahatça takip edebilmeniz için borçlarınız bitene kadar ekstrelerinizi göndermeye devam edeceğiz. Garanti BBVA olarak, sizi Bonus ailesinde yeniden görmeyi arzu eder, iyi günler dileriz. Müşteri Deneyimi Destek Ekibi

 1  
cevap

Profesyonel Destek Al

Bu şikayetle ilgili, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Şikayetlerinize çözümler üretiyoruz.
Hemen Ücretsiz Üye Olun
Whatsapp'tan Profesyonel Destek Al