Veri İhlali Bildirim Formu


TBM Tüketici Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu

 

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize başvurunuzu iletebilirsiniz.

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

                  BAŞVURU ADRESİ

                    BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

 

1. Şahsen Başvuru

 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Hurma Mah. 258 Sk. Aqua Homes Sitesi No: 32 iç Kapı No: 6 Konyaaltı / Antalya 07070

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2. Yazılı Olarak Başvuru

 

Noter vasıtasıyla veya İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla tebligat

Hurma Mah. 258 Sk. Aqua Homes Sitesi No: 32 iç Kapı No: 6 Konyaaltı / Antalya 07070

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3. Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle gönderim

info@tuketicibasvurumerkezi.com

e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

         

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına; aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı:

T.C. Kimlik No/Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport veya Kimlik No:

Cep Telefonu:

E-posta Adresi:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, İş ortağı, Üçüncü taraf firma çalışanı vb)

☐ Müşteri    ☐ Ziyaretçi   ☐ Firma  ☐ Diğer

 

Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını, başvuru konusu ve taleplerinizi belirtiniz: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

o         

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

o         

Elden teslim almak istiyorum.

o         

 

  1. Başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

        

 

 

 

 

 Şikayetlerinize çözümler üretiyoruz.
Hemen Ücretsiz Üye Olun
Whatsapp'tan Profesyonel Destek Al